İş Sağlığı

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ / YARDIMCI SAĞLIK PERSONEL
Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesini yapmak, düzenlemek ve iş yerinde muhafaza etmek.
Gece postalarıda dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak.
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak.
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
Üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek.