İş Yeri Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Risk analizinin hazırlanması ve bununla ilgili çalışmaların yapılması.
Acil Durum Eylem Planının hazırlanması ve Acil Durum Eylem organizasyonunun takibinin yapılması.
Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi.
Çalışanlara Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitiminin verilmesi.
Yangın tahliye ve söndürme tatbikatlarının yapılması.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulup kurul toplantılarına katılarak kurulda alınan kararların uygulanmasının izlenmesi.
Yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı gözetiminin yapılması.
Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlanmasının sağlanması.
Yıllık eğitim planlarının çıkartılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi.
Yıllık çalışma planlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi.
İşyerinin yapısına uygun iç yönetmeliğin hazırlanması, amaç ve hedeflerin belirlenip gerekli prosedürlerin hazırlanması.